Green Key | Park Alandia Hotell

Green Key

Hållbar utveckling är viktigt för oss på Park Alandia Hotell. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och minska vår miljöpåverkan ännu mer. Sedan hösten 2018 är hotellet Green Key-certifierat och under hösten 2019 får även restaurangen sin certifiering. 

Här kan du läsa mer om vår hållbarhetspolicy och vår väg mot en ökad användning av miljövänliga och hållbara alternativ.

Vad är Green Key?

Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för turism- och fritidsbranschen. Att vara Green Key-certifierad innebär att vårt arbete för hållbarhet ständigt pågår. Målet är att vi ska minska vår miljöpåverkan.

Det innebär bland annat att vi på Park Alandia Hotell:

  • städar miljövänligt
  • sorterar och återvinner avfallet
  • effektiviserar el- och vattenförbrukningen 
  • väljer lokalproducerade och ekologiska produkter.

Ett utvecklingsarbete som ständigt pågår

Vi arbetar aktivt för att skydda miljön. Vår långsiktiga vision är att all vår verksamhet ska finnas inom ramarna för våra hållbarhetsprinciper. Det är ett arbete som vi gör tillsammans med vår personal, våra gäster och våra leverantörer varje dag. Tillsammans hjälps vi åt att öka medvetenheten om miljöskydd. Vi är övertygade om att alla företag – även vi själva – behöver ta sitt ansvar för ett hållbart samhälle.

Hjälp oss att bli bättre!

Som gäst kan du vara en del av vårt arbete och hjälpa oss att bli ännu bättre. Gemensamt kan vi minska användningen av våra resurser och öka medvetenheten om miljö och hållbarhet.

I alla rum har vi samlat tips och information om vad du kan bidra med under din vistelse. Till exempel när det gäller byte av lakan och handdukar. 

Låt oss tänka på miljön tillsammans! 

Green Key logotyp

Den gröna nyckeln

Håll utkik efter den gröna nyckeln som visar att vi är miljömärkta med Green Key. Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering som innebär att vi ständigt jobbar med att förbättra vårt hållbarhetsarbete och kontinuerligt försöker minska vår miljöpåverkan.

Park Alandia Hotell

Norra Esplanadgatan 3
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland

Tel. +358 18 14130
info@parkalandia.com